PROCES DEKOFEINIZACE

01.01.2019

Kofein lze z kávy dostat mnoha způsoby a i v rámci různých procesů jsou to mnohdy detaily, které rozhodují o výsledné chuti.

Jak probíhá dekofeinizace v případě naší kávy NATUR DECAF?

Prvně fakta

  • k procesu dekofeinizace dochází ještě v zemi původu před exportem kávy do Evropy, tedy v době kdy je kávové zrno zelené, nepražené
  • pro členské státy EU je stanoveno, že bezkofeinová káva je taková káva, která byla zbavena kofeinu do té míry, že zůstatková hodnota kofeinu v zrnu kávy je maximálně 0,1% (z původních hodnot 1,3 až 1,4 % kofeinu v zrnu v případě arabic)
  • voda použitá při procesu dekofeinizace je studniční z horského pramene, díky čemuž neobsahuje žádnou chemii, která by negativně ovlivňovala kvalitu kávového zrna
  • rozpouštědlo používané při dekofeinizaci je z cukrové třtiny, získané pomocí kontrolované fermentace melasy

Proces dekofeinizace

  1. zelená zrna jsou za účelem postupného změkčení zvlhčovaná pomocí vodní páry
  2. zvlhčená zrna jsou ponořena do vodní lázně (85 °C) do níž je vpouštěno přírodní rozpouštědlo z melasy z cukrové třtiny uvolňující kofein v kávových zrnech
  3. voda je v průběhu 11 hodin několikrát recyklována, dokud není dosaženo požadované minimální hodnoty kofeinu v zrnu
  4. kávová zrna zbavená kofeinu jsou pomocí vodní páry po vytažení z vodní lázně 3 hodiny pomalu očišťována od zbytků přírodního rozpouštědla z melasy
  5. po očištění jsou kávová zrna po dobu 6 hodin postupně vysušována na požadovanou vlhkost zrna 11,5 %